30 Aralık 2011 Cuma

Reenkarnasyon nedir? Budizmde reenkarnasyon var mı?

Reenkarnasyon ya da ruh göçü, çeşitli inanışlarda (örneğin Hinduizm) ruhun (atman) ölümden sonra başka bir bedene geçmesidir. Kelimenin kökeni latindir, kelime anlamı olarak "vücuda yeniden girmek" demektir. Aslına bakılırsa kelime gerçekten de Batı kaynaklıdır, Hinduizmin coğrafyasının antik dillerinde böyle bir kelime bulunmaz. Yeniden doğuş döngüsünün geçtiği yere Samsara, doğuşa ise basitçe jati (doğuş) denir, reenkarnasyona denk gelen bir kelime yoktur.

Budist yeniden doğuş kavramı, reenkarnasyondan oldukça farklıdır çünkü Budizm'de bir bedenden başka bir bedene geçen değişmez ruh inancı yoktur. Budizm'e göre bir bedenden diğerine geçen şey sadece "bilinçlilik akışı", "karma-enerji"dir, ve Budizm'de bu olaya punabbhava (yeniden oluş) ya da kısaca bhava (oluş) denir. Her ne kadar bu kavram İngilizceye yaygın olarak "yeniden doğuş" olarak çevrilse de yeniden doğan hiçbir şey olmaması açısından bu günlük kullanım, Budist "oluş" kavramını tam olarak yansıtmaz.

"Saygıdeğer Efendi, yeniden doğuş ruh göçü olmadan mı gerçekleşir?"
"Evet Saygıdeğer Kral."
"Ama Saygıdeğer Efendi, yeniden doğuş hiçbir şey geçmeden nasıl gerçekleşebilir?"
"Eğer Saygıdeğer Kral, kişi bir mumu yanan bir mumun alevi ile yakarsa, ilk yanan lambanın ateşi diğerine geçmiş olur mu?"
"Hayır, Saygıdeğer Efendi."


"Aynı şekilde Saygıdeğer Kral, yeniden doğuş da ruh göçü olmadan gerçekleşir."


"Fundamentals of Buddhism: Four Lectures", Nyanatiloka Mahathera. Access to Insight, 7 Haziran, 2010"Aynı şekilde Sayın Kral, yeniden doğuş ruh göçü olmadan gerçekleşir."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder